Stand Interne Competitie na Ronde 5, Periode 4

Stand na 5e ronde, 4e periode        Keizergroep (34)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Bram Zaalmink         (bZ)# z1 ( 960)  MH+-- WW+SL+  79
02. Sjoerd Loonen         (SL)   ( 795)  Es+RC+MH=bZ-  77
03. Yaron Huberts         (YH)# z1 ( 864)  RL+LK-## aB+  77
04. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1737)  B(+-- -- TH+  75
05. Tom van 't Hoff        (TH)# z1 (1512)  LK+-- B(+ER-  75
06. Ruben Loonen          (RL)# w1 ( 725)  YH-Es+AS+##  75
07. Elijah Sampson         (Es)# z1 ( 651)  SL-RL-aB+##  75
08. Arthur Maters         (Ar)# z1 (1775)  -- -- -- B(+  71
09. Thijmen Terpstra        (TT)# z1 (1258)  ## -- LK+--  71
10. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1006)  -- MH+bZ---  71
11. Lorens Konecny         (LK) z1 ( 939)  TH-YH+TT-AS-  71
12. Mahbod Hatamirad        (MH)# z1 ( 913)  bZ-WW-SL=##  71
13. Bart van den Akker (S)     (B()#  (1412)  ER-## TH-Ar-  71
14. Ilan van der Zand       (IZ)#  (1439)  -- JO=-- --  69
15. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z2 (1982)  -- IZ=-- --  69
16. Frank van Wijngaarden     (FW)# w1 (1645)  -- -- -- --  67
17. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- -- --  67
18. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- --  67
19. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  -- -- -- --  67
20. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- -- -- --  67
21. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- --  67
22. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- --  67
23. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- --  67
24. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- --  67
25. Karl Denys           (KD)#  (1771)  -- -- -- --  67
26. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- --  67
27. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- --  67
28. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- --  67
29. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- -- --  67
30. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- --  67
31. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- -- -- --  67
32. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- --  67
33. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- --  67
34. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- --  67
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Abel Hogenhout         (AS)#  ( 763)  PD+## RL-LK+  70
  Aristides Buntura       (aB) w1 ( 699)  Wh+Th+Es-YH-  69
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Koningsgroep (15)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Abel Hogenhout         (AS)#  ( 763)  PD+## RL-LK+  70
02. Aristides Buntura       (aB) w1 ( 699)  Wh+Th+Es-YH-  69
03. Pjotr Dam           (PD) z1 ( 778)  AS-Wh-Th+TL+  67
04. Wout van Harten        (Wh)# z1 ( 618)  aB-PD+## Th=  67
05. Cecilia Pereira Garza     (CG)# w1 ( 838)  AA+## -- Wu+  65
06. Tobias van Lieshout      (TL)#  ( 618)  ## AA+Wu+PD-  65
07. Fardad Nejad          (Fa) z1 ( 537)  kD-JW=AA+LD+  65
08. Thijs van Harten        (Th)   ( 522)  JW+aB-PD-Wh=  65
09. Jamie Wiegman         (JW)#  ( 476)  Th-Fa=GK+##  65
10. Karsten Dam          (kD)# w1 ( 609)  Fa+## -- --  61
11. Wu Liang Jong         (Wu)#  ( 490)  LD+## TL-CG-  61
12. Arun Sewnath          (AA) z1 ( 416)  CG-TL-Fa-GK+  61
13. Ruben Cabri          (RC)# z1 ( 785)  ## SL--- --  60
14. Koen van Wijngaarden      (KW)# z1 ( 738)  ## -- -- --  59
15. Liam Denys           (LD) w1 ( 421)  GK-JC-RW=Fa-  57
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  AD+BB-JK+Sk+  58
  Gurkan Kandemir        (GK)   ( 412)  LD+GT+JW-AA-  57
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  AD+BB-JK+Sk+  58
02. Gurkan Kandemir        (GK)   ( 412)  LD+GT+JW-AA-  57
03. Rick Wellink          (RW)# z1 ( 405)  DW=LD=AB+GT-  57
04. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 424)  -- AB+DW+--  55
05. Jason Chen           (JC)#  ( 402)  LD+-- Sk+AB=  54
06. Guyon Terpstra         (GT)   ( 382)  JK=TZ+SS+RW+  54
07. Teun Zaalmink         (TZ)# z2 ( 326)  ## Sk+GT---  51
08. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- --  47
09. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- --  47
10. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- --  47
11. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- --  47
12. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  -- -- -- --  47
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Jurre Meester         (JK)#  ( 265)  GT=AD+DW-SS+  49
  Shaya Sewnath         (sS)   ( 312)  DL+EG+ss+AD+  48
  Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  BB-Sk+RW-JC=  48
  Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  TZ-AB-JC-DW-  47
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Torengroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Jurre Meester         (JK)#  ( 265)  GT=AD+DW-SS+  49
02. Shaya Sewnath         (sS)   ( 312)  DL+EG+ss+AD+  48
03. Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  BB-Sk+RW-JC=  48
04. Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  TZ-AB-JC-DW-  47
05. Aditya Sindhe         (SS)# w2 ( 289)  EY+DL+GT-JK-  46
06. Daniel Lesnoj         (DL)#  ( 288)  sS-SS-AD+ss+  45
07. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)   ( 249)  SS-ss-RR+LH+  45
08. Arnoud Dronkers        (AD)#  ( 276)  DW-JK-DL-sS-  44
09. Samed Bayram          (ss)   ( 250)  LJ-EY+sS-DL-  43
10. Matthias van Asperen      (ma)#  ( 201)  ## ZK+RR+--  43
11. Elmar de Groot         (EG)#  ( 232)  ## sS-eY=--  41
12. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 212)  RR-KJ-LJ-EY-  40
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY) z2 ( 136)  KJ-EG=NZ-LJ-  38
14. Nick Zhao           (NZ)   ( 266)  -- -- JH+eY+  35
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Lennard Jacobs         (LJ)   ( 311)  ss+ZK+LH+eY+  41
  Jonathan Heringa        (JH)#  ( 195)  tT+JY+NZ-RR+  38
  Jurre Kellen          (KJ)#  ( 253)  ## eY+LH+--  37
  Rowan Sewnath         (RR)   ( 229)  LH+ma-EY-JH-  37
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 311)  ss+ZK+LH+eY+  41
02. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 195)  tT+JY+NZ-RR+  38
03. Jurre Kellen          (KJ)#  ( 253)  ## eY+LH+--  37
04. Rowan Sewnath         (RR)   ( 229)  LH+ma-EY-JH-  37
05. Lars Buitenhuis        (LB)#  ( 200)  ZK-## jL+mA+  37
06. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 208)  JH-OZ+ZK+TM=  36
07. Dilay Dilekci         (dD)   ( 195)  OZ-TM+JY+RH+  36
08. Zion Keizer          (ZK)   ( 172)  ma-LJ-tT-OZ+  36
09. Melle van den Akker      (mA)#  ( 199)  JY+RH+AC+LB-  35
10. Owen Zheng           (OZ)   ( 171)  dD+tT-ND+ZK-  35
11. Sterre Wisse          (sW)#  ( 263)  ZK+LJ=-- --  32
12. Thijn Meester         (TM)#  ( 131)  AC+dD-JJ+tT=  32
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 114)  ND+mA-NK+dD-  31
14. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- --  27
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Ayden de Smedt         (aA)# w2 ( 258)  JY+AC+## --  29
  Alex Chen           (AC) w1 ( 118)  TM-ND+mA-jL=  26
  Jolin Yeh           (JY)#  ( 117)  mA-JH-dD-JJ+  26
  Nolan Denys          (ND)   ( 122)  RH-AC-OZ-NK+  24
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Pionnengroep (8)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ayden de Smedt         (aA)# w2 ( 258)  JY+AC+## --  29
02. Alex Chen           (AC) w1 ( 118)  TM-ND+mA-jL=  26
03. Jolin Yeh           (JY)#  ( 117)  mA-JH-dD-JJ+  26
04. Nolan Denys          (ND)   ( 122)  RH-AC-OZ-NK+  24
05. Jiaqi Li            (jL)   ( 109)  JJ+NN=LB-AC=  23
06. Jia He Jiang          (JJ)   ( 100)  NN=jL-TM-JY-  20
07. Nathan             (NN)#  ( 208)  -- JJ=jL=--  19
08. Niels Kapteijns        (NK)   ( 167)  -- -- RH-ND-  12

Stand Interne Competitie na ronde 2, periode 4

Stand na 2e ronde, 4e periode        Keizergroep (34)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Elmar Roothaan         (ER)# z2 (1734)  IZ+-- ## B(+  68
02. Tom van 't Hoff        (TH)# z1 (1507)  YH--- ## LK+  68
03. Sjoerd Loonen         (SL) z1 ( 781)  MH-TT-YH=Es+  68
04. Bram Zaalmink         (bZ)# z1 ( 939)  TT-B(=## MH+  68
05. Yaron Huberts         (YH) z1 ( 867)  TH+LK-SL=RL+  68
06. Elijah Sampson         (Es) z1 ( 644)  SA=TL+RL+SL-  66
07. Bart van den Akker (S)     (B()   (1421)  LK=bZ=TT+ER-  66
08. Arthur Maters         (Ar)#  (1774)  -- IZ+## --  64
09. Frank van Wijngaarden     (FW)# w1 (1645)  -- PH+## --  64
10. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- ## --  64
11. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- ## --  64
12. Ilan van der Zand       (IZ)# z1 (1427)  ER-Ar-## --  64
13. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  Es=-- ## --  64
14. Thijmen Terpstra        (TT)#  (1257)  bZ+SL+B(-##  64
15. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1014)  -- -- ## --  64
16. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- -- ## --  64
17. Lorens Konecny         (LK)   ( 953)  B(=YH+MH=TH-  64
18. Mahbod Hatamirad        (MH) z1 ( 927)  SL+-- LK=bZ-  64
19. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- ## --  64
20. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z1 (1994)  -- -- ## --  64
21. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- ## --  64
22. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- ## --  64
23. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- ## --  64
24. Karl Denys           (KD)#  (1771)  -- -- ## --  64
25. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- ## --  64
26. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- ## --  64
27. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- ## --  64
28. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- ## --  64
29. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- ## --  64
30. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- FW-## --  64
31. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- ## --  64
32. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- ## --  64
33. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- ## --  64
34. Ruben Loonen          (RL) w1 ( 702)  ## Wh-Es-YH-  62
  
 
Stand na 2e ronde, 4e periode        Koningsgroep (15)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Abel Hogenhout         (AS)   ( 756)  JW+-- Wu+PD+  60
02. Aristides Buntura       (aB)   ( 716)  CG+-- Fa+Wh+  60
03. Thijs van Harten        (Th) z1 ( 523)  RC-## LD+JW+  60
04. Cecilia Pereira Garza     (CG)   ( 837)  aB-## Wh-AA+  56
05. Ruben Cabri          (RC)#  ( 798)  Th+Fa+KW=##  56
06. Pjotr Dam           (PD)   ( 791)  -- -- TL+AS-  56
07. Koen van Wijngaarden      (KW)# z1 ( 738)  -- Wu+RC=##  56
08. Karsten Dam          (kD) w1 ( 609)  -- -- -- Fa+  56
09. Wout van Harten        (Wh) z1 ( 603)  Wu+RL+CG+aB-  56
10. Wu Liang Jong         (Wu)   ( 497)  Wh-KW-AS-LD+  56
11. Tobias van Lieshout      (TL)# z1 ( 614)  Fa+Es-PD-##  54
12. Jamie Wiegman         (JW)   ( 462)  AS-## AA=Th-  54
13. Arun Sewnath          (AA)   ( 413)  DW-LD+JW=CG-  54
14. Fardad Nejad          (Fa)   ( 526)  TL-RC-aB-kD-  52
15. Liam Denys           (LD) w1 ( 457)  GK+AA-Th-Wu-  52
 
  
Stand na 2e ronde, 4e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Gurkan Kandemir        (GK) z2 ( 413)  GT+TZ+RW-DW+  48
02. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 405)  GK-TZ+GT+##  48
03. Rick Wellink          (RW)#  ( 401)  DW+## GK+GT-  46
04. Demian Wellink         (DW)#  ( 401)  RW-## JC+GK-  46
05. Jason Chen           (JC)#  ( 397)  AB+## DW-TZ+  46
06. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- ## --  44
07. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- ## --  44
08. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- ## --  44
09. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- ## --  44
10. Guyon Terpstra         (GT)   ( 370)  GK-BB-TZ-RW+  44
11. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  -- -- ## --  44
12. Teun Zaalmink         (TZ)   ( 326)  BB-GK-GT+JC-  44
 
 
 Stand na 2e ronde, 4e periode        Torengroep (13)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Sander Koelmans        (Sk)   ( 328)  ss+EY+AD+ma+  40
02. Arnoud Dronkers        (AD)   ( 326)  sS+eY+Sk-EG+  38
03. Arjen Bossinga         (AB)#  ( 308)  JC-SS+DL+##  38
04. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 280)  eY+## SS+sS=  37
05. Jurre Meester         (JK)   ( 233)  eY+ss+EG=SS-  37
06. Aditya Sindhe         (SS)   ( 294)  AB-sS+LH-JK+  36
07. Daniel Lesnoj         (DL)#  ( 286)  JK-EG+AB-##  36
08. Shaya Sewnath         (sS)   ( 273)  AD-SS-ma+LH=  35
09. Elmar de Groot         (EG)   ( 248)  DL-ma+JK=AD-  35
10. Samed Bayram          (ss)   ( 247)  Sk-JK-EY+eY-  34
11. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)   ( 221)  ma-Sk-ss-eY+  34
12. Matthias van Asperen      (ma)   ( 173)  EY+EG-sS-Sk-  34
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY)   ( 166)  JK-AD-EY-ss+  34
 
  
Stand na 2e ronde, 4e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Jurre Kellen          (KJ)   ( 233)  OZ+TM+ZK+LJ-  28
02. Lars Buitenhuis        (LB) z2 ( 199)  mA+OZ-sW+TM+  28
03. Zion Keizer          (ZK)   ( 182)  LJ+JH+KJ-mA+  28
04. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 272)  ZK-TM+RR=KJ+  27
05. Sterre Wisse          (sW)#  ( 254)  -- ## LB-RR+  26
06. Rowan Sewnath         (RR)   ( 243)  dD+tT=LJ=sW-  26
07. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 202)  JH-RR=dD=TM+  26
08. Owen Zheng           (OZ)   ( 172)  KJ-LB+mA+dD-  26
09. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 168)  mA-tT+ZK-##  26
10. Dilay Dilekci         (dD)   ( 182)  RR-mA-tT=OZ+  25
11. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- ## --  24
12. Melle van den Akker      (mA)   ( 187)  LB-dD+OZ-ZK-  24
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 117)  LJ=ZK-## --  24
14. Thijn Meester         (TM)   ( 113)  KJ-LJ-tT-LB-  22
 
 
 Stand na 2e ronde, 4e periode        Pionnengroep (7)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ayden de Smedt         (aA)   ( 245)  ND+jL+AC+ND+  20
02. Jolin Yeh           (JY)#  ( 139)  KJ-JJ+AC+##  18
03. Alex Chen           (AC) w1 ( 120)  jL+JY-aA-JJ+  16
04. Nolan Denys          (ND)   ( 143)  aA-JJ+jL=aA-  15
05. Jiaqi Li            (jL) w2 ( 115)  AC-aA-ND=JJ+  15
06. Nathan             (NN)#  ( 218)  ND+JJ+## --  14
07. Jia He Jiang          (JJ)   ( 100)  JY-ND-jL-AC-  12
 

Stand Interne Competitie na ronde 1, Periode 4

Stand na 1e ronde, 4e periode        Keizergroep (34)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Elijah Sampson         (Es) z2 ( 650)  Wu+SA=TL+RL+  65
02. Bart van den Akker (S)     (B() z1 (1422)  MH+LK=bZ=TT+  65
03. Arthur Maters         (Ar)#  (1774)  -- -- IZ+##  63
04. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1733)  -- IZ+-- ##  63
05. Frank van Wijngaarden     (FW)# w1 (1645)  -- -- PH+##  63
06. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- -- ##  63
07. Tom van 't Hoff        (TH)#  (1507)  -- YH--- ##  63
08. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- ##  63
09. Ilan van der Zand       (IZ)# z1 (1427)  -- ER-Ar-##  63
10. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  -- Es=-- ##  63
11. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1014)  -- -- -- ##  63
12. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- -- -- ##  63
13. Lorens Konecny         (LK) z1 ( 953)  ## B(=YH+MH=  63
14. Mahbod Hatamirad        (MH)   ( 939)  B(-SL+-- LK=  63
15. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- ##  63
16. Sjoerd Loonen         (SL)   ( 775)  JO-MH-TT-YH=  63
17. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z1 (1994)  SL+-- -- ##  63
18. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- ##  63
19. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- ##  63
20. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- ##  63
21. Karl Denys           (KD)#  (1771)  ## -- -- ##  63
22. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- ##  63
23. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- ##  63
24. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- ##  63
25. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- -- ##  63
26. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- ##  63
27. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- -- FW-##  63
28. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- ##  63
29. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- ##  63
30. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- ##  63
31. Bram Zaalmink         (bZ)# z2 ( 927)  RL+TT-B(=##  63
32. Yaron Huberts         (YH)   ( 862)  -- TH+LK-SL=  63
33. Thijmen Terpstra        (TT)   (1257)  -- bZ+SL+B(-  61
34. Ruben Loonen          (RL)   ( 707)  bZ-## Wh-Es-  61
Stand na 1e ronde, 4e periode        Koningsgroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Pjotr Dam           (PD) w1 ( 806)  TL+-- -- TL+  55
02. Abel Hogenhout         (AS) z1 ( 741)  Fa-JW+-- Wu+  55
03. Aristides Buntura       (aB) z1 ( 709)  Th+CG+-- Fa+  55
04. Wout van Harten        (Wh)   ( 610)  CG+Wu+RL+CG+  55
05. Thijs van Harten        (Th)   ( 513)  aB-RC-## LD+  55
06. Ruben Cabri          (RC)   ( 798)  -- Th+Fa+KW=  53
07. Koen van Wijngaarden      (KW) z1 ( 738)  -- -- Wu+RC=  53
08. Jamie Wiegman         (JW) z1 ( 472)  DW+AS-## AA=  53
09. Arun Sewnath          (AA) w1 ( 413)  RW+DW-LD+JW=  53
10. Cecilia Pereira Garza     (CG) z1 ( 837)  Wh-aB-## Wh-  51
11. Tobias van Lieshout      (TL) z1 ( 614)  PD-Fa+Es-PD-  51
12. Fardad Nejad          (Fa) w1 ( 535)  AS+TL-RC-aB-  51
13. Wu Liang Jong         (Wu) w1 ( 486)  Es-Wh-KW-AS-  51
14. Liam Denys           (LD)   ( 468)  BB+GK+AA-Th-  51
Stand na 1e ronde, 4e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Gurkan Kandemir        (GK) z2 ( 413)  LD-BB+GT+TZ+  45
02. Bastiaan Schouten       (BB)   ( 405)  RW-GK-TZ+GT+  45
03. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- ##  43
04. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- ##  43
05. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- ##  43
06. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- ##  43
07. Rick Wellink          (RW)#  ( 404)  AA-BB+DW+##  43
08. Demian Wellink         (DW)#  ( 401)  GK+AA+RW-##  43
09. Jason Chen           (JC)#  ( 400)  AD+GT+AB+##  43
10. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  BB+-- -- ##  43
11. Guyon Terpstra         (GT)   ( 369)  JC-sS+GK-BB-  41
12. Teun Zaalmink         (TZ)   ( 321)  DL+AD+BB-GK-  41
Stand na 1e ronde, 4e periode        Torengroep (13)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Arnoud Dronkers        (AD) z2 ( 330)  EG+TZ-sS+eY+  35
02. Sander Koelmans        (Sk) w2 ( 310)  EY+-- ss+EY+  35
03. Arjen Bossinga         (AB)   ( 308)  sS=JC-SS+DL+  35
04. Jurre Meester         (JK)   ( 243)  SS-DL+eY+ss+  35
05. Aditya Sindhe         (SS)   ( 298)  JK+EG+AB-sS+  33
06. Daniel Lesnoj         (DL)   ( 286)  TZ-JK-EG+AB-  33
07. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 266)  -- ma+eY+##  33
08. Elmar de Groot         (EG)   ( 257)  AD-SS-DL-ma+  33
09. Matthias van Asperen      (ma)   ( 186)  LH-eY-EY+EG-  33
10. Shaya Sewnath         (sS)   ( 265)  AB=GT-AD-SS-  31
11. Samed Bayram          (ss)   ( 254)  tT-RR+Sk-JK-  31
12. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)   ( 222)  RR+tT+ma-Sk-  31
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY)   ( 158)  LH-ma+JK-AD-  31
Stand na 1e ronde, 4e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Jurre Kellen          (KJ)   ( 235)  TM+JY+OZ+TM+  25
02. Zion Keizer          (ZK)   ( 177)  OZ-RH+LJ+JH+  25
03. Rowan Sewnath         (RR)   ( 255)  EY-ss-dD+tT=  24
04. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 261)  RH=OZ=ZK-TM+  23
05. Sterre Wisse          (sW)#  ( 258)  dD+ZK--- ##  23
06. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- ##  23
07. Melle van den Akker      (mA) z2 ( 215)  dD-JH+LB-dD+  23
08. Lars Buitenhuis        (LB)   ( 174)  JH+dD-mA+OZ-  23
09. Owen Zheng           (OZ)   ( 171)  ZK+LJ=KJ-LB+  23
10. Jonathan Heringa        (JH)   ( 168)  LB-mA-tT+ZK-  23
11. Renske Heijboer        (RH)#  ( 117)  -- LJ=ZK-##  23
12. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 194)  ss+EY-JH-RR=  22
13. Dilay Dilekci         (dD)   ( 168)  mA+LB+RR-mA-  21
14. Thijn Meester         (TM)   ( 131)  KJ-jL+KJ-LJ-  21
Stand na 1e ronde, 4e periode        Pionnengroep (7)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ayden de Smedt         (aA)   ( 230)  -- -- ND+jL+  15
02. Jolin Yeh           (JY)   ( 139)  AC+KJ-JJ+AC+  15
03. Nathan             (NN)#  ( 218)  -- ND+JJ+##  13
04. Nolan Denys          (ND)   ( 154)  NN-AC-aA-JJ+  13
05. Alex Chen           (AC) w1 ( 115)  JY-ND+jL+JY-  13
06. Jiaqi Li            (jL)   ( 100)  JJ+TM-AC-aA-  11
07. Jia He Jiang          (JJ) w2 ( 100)  jL-NN-JY-ND-  11

Stand Interne Competitie na Ronde 8, Periode 3

Stand na 8e ronde, 3e periode        Keizergroep (31)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Bram Zaalmink         (bZ)# z2 ( 927)  LK=RL+TT-B(=  88
02. Thijmen Terpstra        (TT)# z1 (1262)  MH+-- bZ+SL+  86
03. Lorens Konecny         (LK)#  ( 953)  bZ=## B(=YH+  82
04. Bart van den Akker (S)     (B()#  (1417)  -- MH+LK=bZ=  82
05. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- -- --  80
06. Frank van Wijngaarden     (FW)# w1 (1645)  SA+-- -- PH+  78
07. Mahbod Hatamirad        (MH)# z1 ( 939)  TT-B(-SL+--  78
08. Yaron Huberts         (YH)# z1 ( 867)  RL--- TH+LK-  78
09. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1733)  -- -- IZ+--  76
10. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- -- --  76
11. Sjoerd Loonen         (SL)# w1 ( 770)  ## JO-MH-TT-  76
12. Karl Denys           (KD)#  (1771)  IZ+## -- --  75
13. Arthur Maters         (Ar)#  (1774)  -- -- -- IZ+  74
14. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  TH+-- -- --  74
15. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z1 (1994)  -- SL+-- --  74
16. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- -- -- FW-  74
17. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- --  74
18. Tom van 't Hoff        (TH)#  (1507)  TD--- YH---  72
19. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  FW--- Es=--  72
20. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- --  72
21. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- --  70
22. Ilan van der Zand       (IZ)# z1 (1427)  KD--- ER-Ar-  70
23. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1014)  -- -- -- --  70
24. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- --  70
25. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- --  70
26. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- --  70
27. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- --  70
28. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- --  70
29. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- --  70
30. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- --  70
31. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- --  70
Stand na 8e ronde, 3e periode        Koningsgroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Wout van Harten        (Wh)# z1 ( 588)  Fa+CG+Wu+RL+  84
02. Elijah Sampson         (Es)# z1 ( 633)  ## Wu+SA=TL+  83
03. Ruben Loonen          (RL)# z1 ( 724)  YH+bZ-## Wh-  81
04. Cecilia Pereira Garza     (CG)#  ( 859)  TL+Wh-aB-##  76
05. Ruben Cabri          (RC)# z1 ( 801)  -- -- Th+Fa+  72
06. Koen van Wijngaarden      (KW)#  ( 735)  aB+-- -- Wu+  72
07. Tobias van Lieshout      (TL)#  ( 618)  CG-PD-Fa+Es-  72
08. Pjotr Dam           (PD)#  ( 802)  LD+TL+-- --  70
09. Aristides Buntura       (aB)#  ( 704)  KW-Th+CG+--  70
10. Fardad Nejad          (Fa)   ( 540)  Wh-AS+TL-RC-  70
11. Abel Hogenhout         (AS)#  ( 739)  -- Fa-JW+--  68
12. Wu Liang Jong         (Wu)#  ( 488)  ## Es-Wh-KW-  66
13. Thijs van Harten        (Th)# w1 ( 502)  JW-aB-RC-##  64
14. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- --  60
Stand na 8e ronde, 3e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Liam Denys           (LD) z1 ( 479)  GT+BB+GK+AA-  70
02. Jamie Wiegman         (JW)#  ( 475)  RW-DW+AS-##  67
03. Arun Sewnath          (AA)   ( 410)  TZ+RW+DW-LD+  65
04. Gurkan Kandemir        (GK) z2 ( 393)  RW+DW-LD-BB+  65
05. Rick Wellink          (RW)#  ( 404)  GK-AA-BB+DW+  64
06. Demian Wellink         (DW)#  ( 401)  AD+GK+AA+RW-  63
07. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 383)  JC+LD-RW-GK-  60
08. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  GT-BB+-- --  52
09. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- --  50
10. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- --  50
11. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- --  50
12. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- --  50
Stand na 8e ronde, 3e periode        Torengroep (13)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Guyon Terpstra         (GT)   ( 393)  LD-TZ+JC-sS+  63
02. Jason Chen           (JC)   ( 400)  BB-AD+GT+AB+  62
03. Teun Zaalmink         (TZ)#  ( 339)  AA-GT-DL+AD+  59
04. Aditya Sindhe         (SS)   ( 298)  Sk=eY+JK+EG+  56
05. Arjen Bossinga         (AB)   ( 284)  ss+JK+sS=JC-  56
06. Arnoud Dronkers        (AD)#  ( 314)  DW-JC-EG+TZ-  55
07. Shaya Sewnath         (sS)   ( 288)  DL-EG+AB=GT-  55
08. Daniel Lesnoj         (DL)   ( 287)  sS+ss+TZ-JK-  54
09. Elmar de Groot         (EG)#  ( 259)  EY+sS-AD-SS-  52
10. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 266)  -- -- ma+eY+  51
11. Jurre Meester         (JK)   ( 219)  eY-AB-SS-DL+  51
12. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY)   ( 173)  JK+SS-LH-ma+  46
13. Matthias van Asperen      (ma)#  ( 180)  ss--- LH-eY-  44
Stand na 8e ronde, 3e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Samed             (ss)   ( 280)  AB-DL-tT-RR+  52
02. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)   ( 245)  EG-Sk-RR+tT+  50
03. Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  -- SS=EY+--  48
04. Rowan Sewnath         (RR) z2 ( 249)  JH+tT+EY-ss-  48
05. Dilay Dilekci         (dD)   ( 188)  sW-JH+mA+LB+  46
06. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 205)  OZ+RR-ss+EY-  45
07. Melle van den Akker      (mA)   ( 218)  LJ-LB+dD-JH+  43
08. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 167)  RR-dD-LB-mA-  41
09. Sterre Wisse          (sW)#  ( 258)  JH+dD+ZK---  40
10. Lars Buitenhuis        (LB)#  ( 174)  AC+mA-JH+dD-  40
11. Owen Zheng           (OZ)   ( 167)  tT-KJ-ZK+LJ=  40
12. Zion Keizer          (ZK)   ( 146)  KJ+sW+OZ-RH+  40
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 117)  -- -- LJ=ZK-  36
14. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- --  30
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Lennard Jacobs         (LJ)   ( 273)  mA+AC+RH=OZ=  48
Stand na 8e ronde, 3e periode        Pionnengroep (10)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 273)  mA+AC+RH=OZ=  48
02. Jurre Kellen          (KJ)#  ( 217)  ZK-OZ+TM+JY+  40
03. Thijn Meester         (TM)#  ( 145)  jL+JJ+KJ-jL+  36
04. Alex Chen           (AC) w1 ( 115)  LB-LJ-JY-ND+  34
05. Jolin Yeh           (JY)# w2 ( 116)  jL+-- AC+KJ-  33
06. Jiaqi Li            (jL)   ( 105)  TM-ND=JJ+TM-  28
07. Jia He Jiang          (JJ)#  ( 100)  ND+TM-jL-NN-  25
08. Ayden             (aA)#  ( 215)  ## -- -- --  21
09. Nathan             (NN)   ( 218)  -- -- ND+JJ+  15
10. Nolan Denys          (ND)   ( 153)  JJ-jL=NN-AC-  13

Stand Interne Competitie na Ronde 7, Periode 3

Stand na 7e ronde, 3e periode        Keizergroep (31)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Bram Zaalmink         (bZ)# z1 ( 915)  ## LK=RL+TT-  85
02. Thijmen Terpstra        (TT)#  (1262)  B(+MH+-- bZ+  81
03. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  LK+-- -- --  79
04. Bart van den Akker (S)     (B()# z1 (1429)  TT--- MH+LK=  79
05. Lorens Konecny         (LK)# z1 ( 944)  LE-bZ=## B(=  77
06. Mahbod Hatamirad        (MH)# z1 ( 939)  ## TT-B(-SL+  77
07. Yaron Huberts         (YH)#  ( 876)  ## RL--- TH+  77
08. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1733)  -- -- -- IZ+  75
09. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  IZ+-- -- --  75
10. Sjoerd Loonen         (SL)#  ( 770)  RL-## JO-MH-  75
11. Karl Denys           (KD)#  (1771)  TH+IZ+## --  74
12. Frank van Wijngaarden     (FW)# w2 (1641)  -- SA+-- --  73
13. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- TH+-- --  73
14. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z1 (1994)  -- -- SL+--  73
15. Peter Hamers (S)        (PH)#  (1457)  -- -- -- --  73
16. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- --  73
17. Tom van 't Hoff        (TH)#  (1507)  KD-TD--- YH-  71
18. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  -- FW--- Es=  71
19. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- --  71
20. Arthur Maters         (Ar)# z1 (1773)  -- -- -- --  69
21. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- --  69
22. Ilan van der Zand       (IZ)#  (1428)  MR-KD--- ER-  69
23. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1014)  -- -- -- --  69
24. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- --  69
25. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- --  69
26. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- --  69
27. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- --  69
28. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- --  69
29. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- --  69
30. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- --  69
31. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- --  69
 Stand na 7e ronde, 3e periode        Koningsgroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ruben Loonen          (RL)# z2 ( 744)  SL+YH+bZ-##  80
02. Wout van Harten        (Wh)#  ( 568)  Th+Fa+CG+Wu+  79
03. Elijah Sampson         (Es)#  ( 621)  TL-## Wu+SA=  78
04. Cecilia Pereira Garza     (CG)   ( 859)  AS+TL+Wh-aB-  73
05. Tobias van Lieshout      (TL)# z1 ( 630)  Es+CG-PD-Fa+  71
06. Pjotr Dam           (PD)#  ( 802)  -- LD+TL+--  69
07. Aristides Buntura       (aB)#  ( 704)  Fa-KW-Th+CG+  69
08. Fardad Nejad          (Fa) z1 ( 542)  aB+Wh-AS+TL-  69
09. Ruben Cabri          (RC)#  ( 799)  LD+-- -- Th+  67
10. Abel Hogenhout         (AS)#  ( 739)  CG--- Fa-JW+  67
11. Koen van Wijngaarden      (KW)# z1 ( 733)  -- aB+-- --  67
12. Wu Liang Jong         (Wu)# w1 ( 490)  JW+## Es-Wh-  65
13. Thijs van Harten        (Th) w1 ( 502)  Wh-JW-aB-RC-  61
14. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- --  59
 
 
 Stand na 7e ronde, 3e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Liam Denys           (LD) z1 ( 489)  GK+RW+GT+BB+  67
02. Jamie Wiegman         (JW)   ( 475)  Th+RW-DW+AS-  64
03. Arun Sewnath          (AA)   ( 405)  AD+GK-TZ+RW+  62
04. Gurkan Kandemir        (GK)   ( 388)  LD-AA+RW+DW-  62
05. Demian Wellink         (DW)#  ( 402)  JC-JW-AD+GK+  60
06. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 408)  TZ+MA-JC+LD-  59
07. Rick Wellink          (RW)# z2 ( 378)  JW+LD-GK-AA-  59
08. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  -- GT-BB+--  51
09. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- --  49
10. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- --  49
11. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- --  49
12. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- --  49
 
 
 Stand na 7e ronde, 3e periode        Torengroep (13)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Guyon Terpstra         (GT)   ( 399)  MA+AD=LD-TZ+  60
02. Jason Chen           (JC)   ( 380)  DW+TZ+BB-AD+  57
03. Teun Zaalmink         (TZ)#  ( 315)  BB-JC-AA-GT-  54
04. Arjen Bossinga         (AB)   ( 291)  DL+eY-ss+JK+  54
05. Daniel Lesnoj         (DL)   ( 316)  AB-JK-sS+ss+  53
06. Shaya Sewnath         (sS)   ( 295)  ma+SS+DL-EG+  53
07. Arnoud Dronkers        (AD)#  ( 316)  AA-GT=DW-JC-  52
08. Elmar de Groot         (EG)#  ( 281)  JK+## EY+sS-  51
09. Aditya Sindhe         (SS)   ( 277)  ss+sS-Sk=eY+  51
10. Jurre Meester         (JK)   ( 211)  EY+DL+eY-AB-  48
11. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 249)  DL-SS=-- --  46
12. Matthias van Asperen      (ma)#  ( 204)  DL-sS-ss---  43
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY)   ( 166)  AB+EY-JK+SS-  43
 
 
 Stand na 7e ronde, 3e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Samed             (ss)   ( 284)  SS-ma+AB-DL-  49
02. Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  ss--- SS=EY+  47
03. Rowan Sewnath         (RR)   ( 276)  dD+OZ+JH+tT+  47
04. Efrail Musa Yigitsoy      (EY) z2 ( 219)  JK-eY+EG-Sk-  45
05. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 200)  KJ+ZK+OZ+RR-  42
06. Dilay Dilekci         (dD)   ( 161)  RR-mA-sW-JH+  41
07. Melle van den Akker      (mA)   ( 223)  AC+dD+LJ-LB+  40
08. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 190)  LJ-sW-RR-dD-  40
09. Sterre Wisse          (sW)#  ( 258)  jL+JH+dD+ZK-  39
10. Lars Buitenhuis        (LB)#  ( 173)  -- -- AC+mA-  37
11. Zion Keizer          (ZK)   ( 146)  TM=tT-KJ+sW+  37
12. Owen Zheng           (OZ)   ( 149)  JY+RR-tT-KJ-  36
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 121)  jL+dD--- --  34
14. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- --  29
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Lennard Jacobs         (LJ)   ( 287)  JH+KJ+mA+AC+  44
 
 Stand na 7e ronde, 3e periode        Pionnengroep (9)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 287)  JH+KJ+mA+AC+  44
02. Jurre Kellen          (KJ)#  ( 200)  tT-LJ-ZK-OZ+  35
03. Thijn Meester         (TM)#  ( 143)  ZK=AC-jL+JJ+  33
04. Alex Chen           (AC) w1 ( 103)  mA-TM+LB-LJ-  31
05. Jolin Yeh           (JY)#  ( 112)  AC=OZ-jL+--  30
06. Jiaqi Li            (jL) w2 ( 104)  sW-JY-TM-ND=  25
07. Jia He Jiang          (JJ)#  ( 105)  TM--- ND+TM-  24
08. Ayden             (aA)#  ( 215)  JJ+## -- --  20
09. Nolan Denys          (ND)   ( 179)  -- -- JJ-jL=  12
 
Stand na 7e ronde, 3e periode        Startgroep (0)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------