Stand Interne Competitie na Ronde 6, Periode 4

Stand na 6e ronde, 4e periode        Keizergroep (34)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Bram Zaalmink         (bZ)#  ( 972)  -- WW+SL+IZ=  82
02. Sjoerd Loonen         (SL) z1 ( 781)  RC+MH=bZ-AS-  78
03. Ruben Loonen          (RL)#  ( 733)  Es+AS+## MH=  78
04. Yaron Huberts         (YH)# z1 ( 864)  LK-## aB+--  78
05. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1737)  -- -- TH+--  76
06. Tom van 't Hoff        (TH)# z1 (1512)  -- B(+ER---  76
07. Elijah Sampson         (Es)# z1 ( 651)  RL-aB+## --  76
08. Lorens Konecny         (LK)# z1 ( 939)  YH+TT-AS-##  74
09. Mahbod Hatamirad        (MH)#  ( 905)  WW-SL=## RL=  74
10. Arthur Maters         (Ar)# z1 (1775)  -- -- B(+--  72
11. Frank van Wijngaarden     (FW)#  (1645)  -- -- -- WW+  72
12. Ilan van der Zand       (IZ)# z1 (1427)  JO=-- -- bZ=  72
13. Thijmen Terpstra        (TT)# z1 (1258)  -- LK+-- --  72
14. Wouter Wieggers        (WW)#  (1006)  MH+bZ--- FW-  72
15. Bart van den Akker (S)     (B()#  (1412)  ## TH-Ar---  72
16. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z2 (1982)  IZ=-- -- --  70
17. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- -- --  68
18. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- --  68
19. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  -- -- -- --  68
20. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- -- -- --  68
21. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- --  68
22. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- --  68
23. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- --  68
24. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- --  68
25. Karl Denys           (KD)#  (1771)  -- -- -- --  68
26. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- --  68
27. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- --  68
28. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- --  68
29. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- -- --  68
30. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- --  68
31. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- -- -- --  68
32. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- --  68
33. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- --  68
34. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- --  68
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Abel Hogenhout         (AS)# w1 ( 777)  ## RL-LK+SL+  75
  Pjotr Dam           (PD)   ( 786)  Wh-Th+TL+aB+  72
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
Stand na 6e ronde, 4e periode        Koningsgroep (15)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Abel Hogenhout         (AS)# w1 ( 777)  ## RL-LK+SL+  75
02. Pjotr Dam           (PD)   ( 786)  Wh-Th+TL+aB+  72
03. Cecilia Pereira Garza     (CG)#  ( 839)  ## -- Wu+Fa+  70
04. Aristides Buntura       (aB)   ( 691)  Th+Es-YH-PD-  70
05. Thijs van Harten        (Th) z1 ( 539)  aB-PD-Wh=TL+  70
06. Wout van Harten        (Wh)# z1 ( 618)  PD+## Th=--  68
07. Jamie Wiegman         (JW)# z1 ( 473)  Fa=GK+## AA=  68
08. Tobias van Lieshout      (TL)# w1 ( 601)  AA+Wu+PD-Th-  66
09. Fardad Nejad          (Fa)   ( 536)  JW=AA+LD+CG-  66
10. Koen van Wijngaarden      (KW)#  ( 739)  -- -- -- GK+  64
11. Arun Sewnath          (AA)   ( 419)  TL-Fa-GK+JW=  64
12. Karsten Dam          (kD)# w1 ( 609)  ## -- -- --  62
13. Wu Liang Jong         (Wu)#  ( 490)  ## TL-CG---  62
14. Ruben Cabri          (RC)# z1 ( 785)  SL--- -- --  61
15. Liam Denys           (LD)# w1 ( 421)  JC-RW=Fa-##  60
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  BB-JK+Sk+--  59
  Gurkan Kandemir        (GK) z1 ( 411)  GT+JW-AA-KW-  59
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
Stand na 6e ronde, 4e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  BB-JK+Sk+--  59
02. Gurkan Kandemir        (GK) z1 ( 411)  GT+JW-AA-KW-  59
03. Guyon Terpstra         (GT) z2 ( 404)  SS+RW+sS+JC+  59
04. Rick Wellink          (RW)# z1 ( 405)  LD=AB+GT---  58
05. Jason Chen           (JC)#  ( 396)  Sk+AB=Sk+GT-  57
06. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 424)  AB+DW+-- --  56
07. Teun Zaalmink         (TZ)#  ( 344)  GT--- JK+Sk+  56
08. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- --  48
09. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- --  48
10. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- --  48
11. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- --  48
12. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  -- -- -- --  48
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Shaya Sewnath         (sS)   ( 313)  ss+AD+GT-JK+  52
  Jurre Meester         (JK)#  ( 246)  DW-SS+TZ-sS-  51
  Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  Sk+RW-JC=--  49
  Aditya Sindhe         (SS)# w2 ( 286)  GT-JK-LJ+EG-  49
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
Stand na 6e ronde, 4e periode        Torengroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Shaya Sewnath         (sS)   ( 313)  ss+AD+GT-JK+  52
02. Jurre Meester         (JK)#  ( 246)  DW-SS+TZ-sS-  51
03. Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  Sk+RW-JC=--  49
04. Aditya Sindhe         (SS)# w2 ( 286)  GT-JK-LJ+EG-  49
05. Sander Koelmans        (Sk)#  ( 274)  JC-DW-JC-TZ-  49
06. Daniel Lesnoj         (DL)#  ( 282)  AD+ss+JH+NZ-  48
07. Samed Bayram          (ss)   ( 271)  sS-DL-EG+ma+  48
08. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)#  ( 249)  ss-RR+LH+##  48
09. Matthias van Asperen      (ma)#  ( 206)  RR+-- KJ+ss-  46
10. Arnoud Dronkers        (AD)#  ( 276)  JK-DL-sS---  45
11. Elmar de Groot         (EG)#  ( 237)  eY=-- ss-SS+  44
12. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 212)  KJ-LJ-EY---  41
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY)# z2 ( 136)  EG=NZ-LJ-##  41
14. Nick Zhao           (NZ)   ( 289)  JH+eY+RR+DL+  40
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Lennard Jacobs         (LJ)   ( 306)  LH+eY+SS-RR+  45
  Jonathan Heringa        (JH)#  ( 202)  NZ-RR+DL-KJ+  42
  Zion Keizer          (ZK)   ( 191)  tT-OZ+JY+TM+  41
  Owen Zheng           (OZ) w2 ( 196)  ND+ZK-AC+aA+  40
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
Stand na 6e ronde, 4e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 306)  LH+eY+SS-RR+  45
02. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 202)  NZ-RR+DL-KJ+  42
03. Zion Keizer          (ZK)   ( 191)  tT-OZ+JY+TM+  41
04. Owen Zheng           (OZ) w2 ( 196)  ND+ZK-AC+aA+  40
05. Jurre Kellen          (KJ)#  ( 224)  LH+-- ma-JH-  39
06. Rowan Sewnath         (RR)   ( 211)  EY-JH-NZ-LJ-  39
07. Tarik Celikyurek        (tT)#  ( 208)  OZ+ZK+TM=##  39
08. Dilay Dilekci         (dD)#  ( 195)  TM+JY+RH+##  39
09. Lars Buitenhuis        (LB)#  ( 200)  ## jL+mA+--  38
10. Melle van den Akker      (mA)#  ( 199)  RH+AC+LB---  36
11. Thijn Meester         (TM)#  ( 133)  JJ+tT=ND+ZK-  35
12. Sterre Wisse          (sW)#  ( 263)  LJ=-- -- --  33
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 114)  mA-NK+dD---  32
14. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- --  28
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Ayden de Smedt         (aA)#  ( 235)  ## -- JJ=OZ-  32
  Alex Chen           (AC) w1 ( 109)  mA-jL=OZ-JY=  29
  Jolin Yeh           (JY)#  ( 108)  dD-JJ+ZK-AC=  29
  Nolan Denys          (ND) z2 ( 101)  OZ-NK+TM-NK-  26
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
Stand na 6e ronde, 4e periode        Pionnengroep (8)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ayden de Smedt         (aA)#  ( 235)  ## -- JJ=OZ-  32
02. Alex Chen           (AC) w1 ( 109)  mA-jL=OZ-JY=  29
03. Jolin Yeh           (JY)#  ( 108)  dD-JJ+ZK-AC=  29
04. Nolan Denys          (ND) z2 ( 101)  OZ-NK+TM-NK-  26
05. Jia He Jiang          (JJ)   ( 119)  TM-JY-aA=jL+  25
06. Jiaqi Li            (jL)   ( 100)  LB-AC=NK-JJ-  25
07. Nathan             (NN)#  ( 208)  JJ=jL=-- --  20
08. Niels Kapteijns        (NK) w2 ( 185)  RH-ND-jL+ND+  17