Stand Interne Competitie na Ronde 5, Periode 4

Stand na 5e ronde, 4e periode        Keizergroep (34)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Bram Zaalmink         (bZ)# z1 ( 960)  MH+-- WW+SL+  79
02. Sjoerd Loonen         (SL)   ( 795)  Es+RC+MH=bZ-  77
03. Yaron Huberts         (YH)# z1 ( 864)  RL+LK-## aB+  77
04. Elmar Roothaan         (ER)# z1 (1737)  B(+-- -- TH+  75
05. Tom van 't Hoff        (TH)# z1 (1512)  LK+-- B(+ER-  75
06. Ruben Loonen          (RL)# w1 ( 725)  YH-Es+AS+##  75
07. Elijah Sampson         (Es)# z1 ( 651)  SL-RL-aB+##  75
08. Arthur Maters         (Ar)# z1 (1775)  -- -- -- B(+  71
09. Thijmen Terpstra        (TT)# z1 (1258)  ## -- LK+--  71
10. Wouter Wieggers        (WW)# z1 (1006)  -- MH+bZ---  71
11. Lorens Konecny         (LK) z1 ( 939)  TH-YH+TT-AS-  71
12. Mahbod Hatamirad        (MH)# z1 ( 913)  bZ-WW-SL=##  71
13. Bart van den Akker (S)     (B()#  (1412)  ER-## TH-Ar-  71
14. Ilan van der Zand       (IZ)#  (1439)  -- JO=-- --  69
15. Jeroen van Onzen (S)      (JO)# z2 (1982)  -- IZ=-- --  69
16. Frank van Wijngaarden     (FW)# w1 (1645)  -- -- -- --  67
17. Mika Rutjens          (MR)# z1 (1605)  -- -- -- --  67
18. Ian Kock            (IK)#  (1470)  -- -- -- --  67
19. Sasa Albers          (SA)# z1 (1313)  -- -- -- --  67
20. Thiemen Dekker         (TD)# z1 ( 980)  -- -- -- --  67
21. Lars Rutjens          (LR)#  ( 917)  -- -- -- --  67
22. Cathelijne Sanders (S)     (CS)# w1 (1875)  -- -- -- --  67
23. Rein Vis�e          (RV)#  (1792)  -- -- -- --  67
24. Babak Zahmat (S)        (BZ)# z2 (1781)  -- -- -- --  67
25. Karl Denys           (KD)#  (1771)  -- -- -- --  67
26. Dick Vliek (S)         (DV)#  (1750)  -- -- -- --  67
27. Arnout Karssenberg (S)     (AK)# z1 (1685)  -- -- -- --  67
28. Jeroen Kruiver         (jK)# z1 (1683)  -- -- -- --  67
29. Lodewijk Entrop (S)      (LE)# w1 (1530)  -- -- -- --  67
30. Arnoud Roothaan (S)      (AR)# z1 (1480)  -- -- -- --  67
31. Peter Hamers (S)        (PH)# w1 (1453)  -- -- -- --  67
32. Malcom Lok (S)         (M()# w1 (1421)  -- -- -- --  67
33. Bram Hamers          (BH)# w1 (1394)  -- -- -- --  67
34. Guido van Kleef        (gK)# z1 (1276)  -- -- -- --  67
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Abel Hogenhout         (AS)#  ( 763)  PD+## RL-LK+  70
  Aristides Buntura       (aB) w1 ( 699)  Wh+Th+Es-YH-  69
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Koningsgroep (15)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Abel Hogenhout         (AS)#  ( 763)  PD+## RL-LK+  70
02. Aristides Buntura       (aB) w1 ( 699)  Wh+Th+Es-YH-  69
03. Pjotr Dam           (PD) z1 ( 778)  AS-Wh-Th+TL+  67
04. Wout van Harten        (Wh)# z1 ( 618)  aB-PD+## Th=  67
05. Cecilia Pereira Garza     (CG)# w1 ( 838)  AA+## -- Wu+  65
06. Tobias van Lieshout      (TL)#  ( 618)  ## AA+Wu+PD-  65
07. Fardad Nejad          (Fa) z1 ( 537)  kD-JW=AA+LD+  65
08. Thijs van Harten        (Th)   ( 522)  JW+aB-PD-Wh=  65
09. Jamie Wiegman         (JW)#  ( 476)  Th-Fa=GK+##  65
10. Karsten Dam          (kD)# w1 ( 609)  Fa+## -- --  61
11. Wu Liang Jong         (Wu)#  ( 490)  LD+## TL-CG-  61
12. Arun Sewnath          (AA) z1 ( 416)  CG-TL-Fa-GK+  61
13. Ruben Cabri          (RC)# z1 ( 785)  ## SL--- --  60
14. Koen van Wijngaarden      (KW)# z1 ( 738)  ## -- -- --  59
15. Liam Denys           (LD) w1 ( 421)  GK-JC-RW=Fa-  57
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  AD+BB-JK+Sk+  58
  Gurkan Kandemir        (GK)   ( 412)  LD+GT+JW-AA-  57
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Damegroep (12)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Demian Wellink         (DW)#  ( 418)  AD+BB-JK+Sk+  58
02. Gurkan Kandemir        (GK)   ( 412)  LD+GT+JW-AA-  57
03. Rick Wellink          (RW)# z1 ( 405)  DW=LD=AB+GT-  57
04. Bastiaan Schouten       (BB)#  ( 424)  -- AB+DW+--  55
05. Jason Chen           (JC)#  ( 402)  LD+-- Sk+AB=  54
06. Guyon Terpstra         (GT)   ( 382)  JK=TZ+SS+RW+  54
07. Teun Zaalmink         (TZ)# z2 ( 326)  ## Sk+GT---  51
08. Man Hiem Cheung        (MC)# w1 ( 641)  -- -- -- --  47
09. Reijn Aarts          (RA)#  ( 503)  -- -- -- --  47
10. Iva Binnendijk         (Iv)#  ( 462)  -- -- -- --  47
11. Floran Ahoud          (Mc)#  ( 413)  -- -- -- --  47
12. Maurijn Ahoud         (MA)#  ( 355)  -- -- -- --  47
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Jurre Meester         (JK)#  ( 265)  GT=AD+DW-SS+  49
  Shaya Sewnath         (sS)   ( 312)  DL+EG+ss+AD+  48
  Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  BB-Sk+RW-JC=  48
  Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  TZ-AB-JC-DW-  47
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Torengroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Jurre Meester         (JK)#  ( 265)  GT=AD+DW-SS+  49
02. Shaya Sewnath         (sS)   ( 312)  DL+EG+ss+AD+  48
03. Arjen Bossinga         (AB)#  ( 309)  BB-Sk+RW-JC=  48
04. Sander Koelmans        (Sk)#  ( 290)  TZ-AB-JC-DW-  47
05. Aditya Sindhe         (SS)# w2 ( 289)  EY+DL+GT-JK-  46
06. Daniel Lesnoj         (DL)#  ( 288)  sS-SS-AD+ss+  45
07. Efrail Musa Yigitsoy      (EY)   ( 249)  SS-ss-RR+LH+  45
08. Arnoud Dronkers        (AD)#  ( 276)  DW-JK-DL-sS-  44
09. Samed Bayram          (ss)   ( 250)  LJ-EY+sS-DL-  43
10. Matthias van Asperen      (ma)#  ( 201)  ## ZK+RR+--  43
11. Elmar de Groot         (EG)#  ( 232)  ## sS-eY=--  41
12. Lucas Heijboer         (LH)#  ( 212)  RR-KJ-LJ-EY-  40
13. Evliya Sirri Yigitsoy     (eY) z2 ( 136)  KJ-EG=NZ-LJ-  38
14. Nick Zhao           (NZ)   ( 266)  -- -- JH+eY+  35
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Lennard Jacobs         (LJ)   ( 311)  ss+ZK+LH+eY+  41
  Jonathan Heringa        (JH)#  ( 195)  tT+JY+NZ-RR+  38
  Jurre Kellen          (KJ)#  ( 253)  ## eY+LH+--  37
  Rowan Sewnath         (RR)   ( 229)  LH+ma-EY-JH-  37
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Lopergroep (14)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Lennard Jacobs         (LJ)   ( 311)  ss+ZK+LH+eY+  41
02. Jonathan Heringa        (JH)#  ( 195)  tT+JY+NZ-RR+  38
03. Jurre Kellen          (KJ)#  ( 253)  ## eY+LH+--  37
04. Rowan Sewnath         (RR)   ( 229)  LH+ma-EY-JH-  37
05. Lars Buitenhuis        (LB)#  ( 200)  ZK-## jL+mA+  37
06. Tarik Celikyurek        (tT)   ( 208)  JH-OZ+ZK+TM=  36
07. Dilay Dilekci         (dD)   ( 195)  OZ-TM+JY+RH+  36
08. Zion Keizer          (ZK)   ( 172)  ma-LJ-tT-OZ+  36
09. Melle van den Akker      (mA)#  ( 199)  JY+RH+AC+LB-  35
10. Owen Zheng           (OZ)   ( 171)  dD+tT-ND+ZK-  35
11. Sterre Wisse          (sW)#  ( 263)  ZK+LJ=-- --  32
12. Thijn Meester         (TM)#  ( 131)  AC+dD-JJ+tT=  32
13. Renske Heijboer        (RH)#  ( 114)  ND+mA-NK+dD-  31
14. Jakob van Zanten        (JZ)#  ( 251)  -- -- -- --  27
 
De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
  Ayden de Smedt         (aA)# w2 ( 258)  JY+AC+## --  29
  Alex Chen           (AC) w1 ( 118)  TM-ND+mA-jL=  26
  Jolin Yeh           (JY)#  ( 117)  mA-JH-dD-JJ+  26
  Nolan Denys          (ND)   ( 122)  RH-AC-OZ-NK+  24
Spelers schuiven alleen door als de groep even wordt
 
  
Stand na 5e ronde, 4e periode        Pionnengroep (8)
  Naam              ini  zw rating gespeeld tegen pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Ayden de Smedt         (aA)# w2 ( 258)  JY+AC+## --  29
02. Alex Chen           (AC) w1 ( 118)  TM-ND+mA-jL=  26
03. Jolin Yeh           (JY)#  ( 117)  mA-JH-dD-JJ+  26
04. Nolan Denys          (ND)   ( 122)  RH-AC-OZ-NK+  24
05. Jiaqi Li            (jL)   ( 109)  JJ+NN=LB-AC=  23
06. Jia He Jiang          (JJ)   ( 100)  NN=jL-TM-JY-  20
07. Nathan             (NN)#  ( 208)  -- JJ=jL=--  19
08. Niels Kapteijns        (NK)   ( 167)  -- -- RH-ND-  12