Contributie

AdobeStock_56218404.jpeg

SEIZOEN

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan per jaar, beginnend op 1 september en eindigend op 31 augustus. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

TABEL

Jeugdleden: 75,-
Volwassen leden: 105,- 

KORTINGEN

Huisgenootleden krijgen in het seizoen 2018-2019 een korting van vijf euro. Er komt een voorstel van het bestuur om deze korting per seizoen 2019-2020 af te schaffen.

Indien je reeds via een andere vereniging lid bent van de Nederlandse Schaakbond ben je dubbellid. 

Volwassen dubbelleden krijgen een korting van 40 euro op de contributie, jeugdige dubbelleden ontvangen een korting van 20 euro.